بالی دارای آب و هوايي گرم و آفتابی در طول سال و بارانهاي موسمي مي باشد.

درجه حرارت بين 19-34 درجه سانتيگراد مي باشد. فصل بارندگي از نوامبر تا اول ماه مارس مي باشد كه بارانهاي شديد مي بارد و رطوبت خیلی هوا بالاست.

که اغلب 2 تا 3 هفته می باشد

 

شرایط آب و هوایی بالی در ماههای مختلف سال

بیشترین

کمترین

بالی شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

30°C

26°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

30°C

26°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

31°C

26°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

31°C

26°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه می

30°C

26°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه ژون

29°C

25°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه جولای

28°C

24°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

28°C

24°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

29°C

24°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

30°C

25°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

31°C

26°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

30°C

26°C