تعطيلات رسمي بالی :

روز اول سال ميلادي،
عيد قربان،
روز موجوديت فدرال
، عيد آغاز سال چيني،
اول ماه محرم،
روز تولد پيامبر (ص)،
روز كارگر،
روز پيمان،
روز تولد پادشاه،
 روز ملي،
روز ديپاوالي،
عيد فطر،
عيد ميلاد حضرت مسيح.