تعطیلات سفارت اندونزی در تهران :

ژانویه : 1 . 2 . 14

فوریه : 11

مارس : 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 31

آوریل : 1 . 2 . 3

مه : 1 . 13 . 15 . 27 . 29

ژوئن : 4 . 5

ژوئیه : 28 . 29

اوت : 17

سپتامبر : –

اکتبر : 5 . 13

نوامبر : 3 . 4 . 13

دسامبر : 2 . 25