حمام سلطنتی بالی

 

 Puri Agung Royal Bathing Pool

 
Jalan Abang-Amlapura | Karangasem Regency, Karangasem, Bali 80852, Indonesia
 

 مراکز تفریحی و گردشگری بالی : غار خفاش ، پارک آبی واتربوم بالی ، قصر آب بالی ، آتشفشان کینتامانی بالی ، حمام سلطنتی بالی ، کلبه بهشت پنهان ، بانجی جامپینگ ، سافاری