داروخانه
Kimia Farma، اصلی‌ترین داروخانه شبانه‌روزی شهر بالی است.

آدرس: Jalan Diponegoro 125
تلفن: 12/811 227 361 (0) 62+