روستای باتوبولان یکی از دیدنیهای بالی اندونزی بخشی از منطقه اداری سوکاواتی جزیره بالی است. این روستا یک مقصد توریستی در جزیره بالی که دارای جذابیت منحصر به فرد هنری است.

روستای باتوبولان بالی

روستای باتوبولان بالی

این روستا یک مرکز هنری از مجسمه های هنری و حجاری بر روی سنگها است که در میان گردشگران داخلی و خارجی بسیار معروف است. مجسمه های سنگی کنار جاده نشانه رسیدن به باتوبولان است.

روستای باتوبولان بالی

روستای باتوبولان بالی

مجسمه خدایان و شیاطین بسیاری بر روی نمای خانه های سنگی کنده کاری شده اند. این روستای توریستی به عنوان یک محل برای انواع هنرهای نمایشی بالیایی مانند رقص بالونگ و رقص لگونگ شناخته شده است. روستای باتوبولان یکی از جاذبه های گردشگری بالی و دیدنیهای اندونزی به شمار میرود.

روستای باتوبولان بالی