جزایر Nusa Lembongan  و Nusa Penida

در ردیف های اطراف دو جزیره نام برده شده ، شما می توانید بزرگترین آبزیان جهان را ببنید و با آنان به غواصی بپردازید .
این دو جزیره که در جنوب شرقی شهر بالی واقع شده اند، نیز از بهترین سایت های غواصی هستند و دسترسی به آن ها نیز راحت می باشد.
در این جا خورشید ماهی اقیانوسی و یا مولامولا را می توان دید که از پلنگتون ها و یا عروس های دریایی تغذیه می نمایند.