قصر آب بالی

 

Ujung Water Palace

Add to trip
Tumbu Village | Jalan Raya by Pass, Karangasem, Bali, Indonesia

 

 

مراکز تفریحی و گردشگری بالی : غار خفاش بالی ، پارک آبی واتربوم بالی ، قصر آب بالی ، آتشفشان کینتامانی ، حمام سلطنتی ، کلبه بهشت پنهان ، بانجی جامپینگ ، سافاری