آیین و مذهب ساکنان بالی که بگذریم فستیوال های بالی هم جای بحث فراوان دارد . فستیوال  تراشکاری روی چوب ، تولد خدایان ، سالگرد ساخته شدن معابد ، روزه گرفتن و عزلت نشینی ، رژه رفتن به سمت دریا و تمیز کردن روستا ، دعاهای مختلف برای مرده ها ، شب های توبه و برداشت محصول ، قربانی کردن و ریختن خون ازجمله فستیوال های رایج جزیره بالی است .

برخی از فستیوال های یادشده جنبه بسیار مذهبی دارند . برای مثال فستیوال سالگرد معابد جشن مذهبی است که چیزی حدود دو روز تا یک هفته طول می کشد در این فستیوال اهالی بالی معابد را با گل ها ، پرچم های زیبا ، برگ درختان و … تزئین می کنند .

 آنگاه با سر و صدای بسیار زیاد در سرتاسر جزیره رژه می روند و غذاهای مخصوص به دیگر ساکنان می دهند.

از دیگر فستیوال های معروف بالی جشن ملستی (Melasti) است.  در چنین روزی اهالی بالی بهترین لباس های خود را می پوشند و به سمت دریا رژه می روند . آنها با خود چترهای رنگینی حمل می کنند و به یکدیگر گل ، میوه و مجسمه های مقدس هدیه می دهند . این مجسمه ها با مهربانی با آب شسته می شوند . مردان مقدس بالی خوک ها را به عنوان هدیه ای برای خدایان قربانی می کنند . این فستیوال با هیاهوی بسیار زیاد و تیراندازی انجام می شود و روز پس از آن همگی ساکنان بالی سکوت می کنند.

فستیوال گالونگان از دیگر جشن های مذهبی بالی است . این فستیوال در یازدهمین هفته از دویست ودهمین روز از تقویم بالی انجام می شود و در آن اهالی بالی به بهانه آفرینش دنیا جشن می گیرند . این فستیوال یکی از مهمترین جشن های سالیانه بالی است که اهالی محلی در این روز به دیدار خانواده ، دوستان ، آشنایان و همسایه های خود می روند .

روز پس از اتمام جشن گالونگان ، فستیوال دیگری به نام کانینگان برگزار می شود.  این جشن درست در خاتمه فصل مقدس بالی برپا می شود که ساکنان این جزیره هم به مناسبت آن در معابد آبی خود جشنی برگزار می کنند و اجدادشان را می پرستند . بازگشت بین خوبی و بدی از مهمترین فستیوال های مذهبی بالی است که اساسا هر یکصد سال یک بار انجام می شود،