معبد لوط تشکیل شده از یک سنگ خاموش در جزیره بالی در اندونزی است. این محل به نام معبد لوط معروف است که توریست ها و مخصوصاً عکاسان زیادی را به سمت خود می کشاند . معبد لوط به زبان بالیایی یعنی سرزمین ، که مکانی است در Tabanan (اداره‌ یا محل‌ کار یا حکومت‌ نایب‌ السلطنه‌ ) حدود ۲۰ کیلومتری Denpasar (پایتخت بالی) . هر روز این تخت سنگ نشسته در ساحل بر اثر جزر و مد به درون اقیانوس می رود و دوباره در ساحل اقیانوس پدیدار می شود ، که گردشگران در صورتی که آب اقیانوس پایین باشد می توانند به درون این معبد هم بروند . . این معبد یکی از معابد هفت دریا در اطراف سواحل زیبای بالی است، و هر یک از معابد هفت دریا بعد از تأسیس شدن در امتداد سواحل جنوب غربی قرار دارند. بالیایی ها اعتقاد دارند که مار دریا ، مار غول پیکری است که نگهبان معبد است و  ارواح مزاحمت آمیز را دور می کند و از معبد محافظت می کند. گردشگران بعد از گذشتن از یک بازار پوشاک و سوغاتی های بالیایی ها به این معبد می رسند.

معبد لوط که تخته سنگ بسیار بزرگی در جزیره بالی در اندونی قرار گرفته است شهرتی جهانی دارد. این مکان در ۲۰ کیلومتری مرکز بالی یعنی Denpasar قرار گرفته است و مکانی بوده که محل حکومت و محل کار نایب السلطنه بوده است!

همه ساله تعداد زیادی از گردشگران و عکاسان لحظاتی ماندگار را در این مکان برای زندگی خود ثبت می کنند.

این معبد هر روز در جزر و مد اقیانوس گاه پدیدار می شود و گاه هم پنهان و در صورتی که زمان مناسب باشد گردشگران می توانند وارد این معبد شوند و از آن دیدن کنند مگر نه ممکن است در آب پنهان باشد.

کشیش Nirartha حدود ۱۵ قرن پیش در سفری این سنگ را پیدا می کند و در سایه آن استراحت می کند و بعد ها آن را به عنوان خدای دریا شروع به پرستیدن می کند! و بدین طریق این سنگ مشهور می شود.

سواحل بالی معابد هفتگانه دریایی دارد که این معبد یکی از این هفتاست و بقیه هم از بدو تاسیس در امتداد ساحل غربی قرار دارند. مردم بالی می گویند یک مار غولپیکر مراقب این معبد است و ارواح خبیثه را از آن دور می کنند و از بدی ها معبد را محافظت می کنند.

معابد بالی : معبد مادر بالی , معبد بساکی بالی , معبد لوط بالی , معبد کهن بالی , معبد اولون بالی , معبد اولاواتو بالی , معبد بالی ,