مزارع پلکانی بالی

در شمال و جنوب کوه های مرکزی این جزیره زمین های بسیار حاصلخیزی برای کشاورزی وجود دارد که از آنها برای کاشت برنج استفاده می شود.
مزارع پلکانی برنج بالی شهرت جهانی داشته و از جاذبه های توریستی این بهشت زمینی پروردگار به شمار می روند.

 

آبشار بلاهمن بالی

آبشار گیت گیت بالی

کوه باتور بالی

آتشفشان کوه باتور بالی که هنوز هم فعال است در ارتفاع ۱،۷۱۷ متری از سطح زمین قرار دارد و بعد از کوه آگونگ دومین کوه مقدس بالی محسوب میشود. در جنوب شرقی این کوه دریاچه ای بسیار زیبا قرار دارد که حدود ۲۸،۵۰۰ سال پیش شکل گرفته است.

جاذبه روستای باتوبولان بالی

جاذبه های کرتاگوسا بالی

منطقه توریستی اوبد بالی

منطقه توریستی کوتا بالی

منطقه توریستی جیانیار بالی