اگرچه گردشگران به این منطقه بیشتر بخاطر گوناگونی غذاهای دریائی سر میزنند ، اما هنوز هم چیز های خوبی برای خریدن در اینجا موجود است . در این نقطه هنر سفالگران بالینزی را میتوان از نزدیک دید و کمی آنسوتر ویند سرفهای دست ساز را در کنار ویوبردهای بسیار گرانقیمت غربی تهیه کرد.

شهر جیانیار زمانی مرکز قدرت و پادشاهی بالی بوده. تخصص مردم جیانیار بافتن نوعی پارچه به نام ایکات است که مردم بالی به صورت سنتی آن را می پوشند. بسیاری از کارخانه ها برای توریست ها تورهای داخلی اجرا میکنند.