پارک پروانه در بالی

یکی دیگر از پارکهای جذاب و توریستی با گونه های متنوع حشرات و پروانه می باشد

 Add to trip
Jalan Batukaru, Sandan Wanasari, Bali 80351, Indonesia