تمبرها و پاکت‌های نامه را می‌توانید از مسئولین پذیرش تمام هتل‌ها خریداری کنید و این البته، گزینه مناسب‌تری نسبت به دفاتر عمومی پست است.

آدرس: Jalan Raya Puputan, Renon
تلفن: 565 223 361 (0) 62+