آتشفشان کوه با تور بالی که هنوز هم فعال است در ارتفاع ۱،۷۱۷ متری از سطح زمین قرار دارد و بعد از کوه آگونگ دومین کوه مقدس بالی محسوب میشود. در جنوب شرقی این کوه دریاچه ای بسیار زیبا قرار دارد که حدود ۲۸،۵۰۰ سال پیش شکل گرفته است.