می 15, 2014
BALI RANI HOTEL

BALI RANI HOTEL ****

تور بالی  – هتل 4 ستاره بالیرانی هتل ۴ ستاره Bali Rani، از معماری بسیار زیبایی برخوردار بوده و در چند قدمی ساحل قرار گرفته است. […]